Днес е: 23. 07. 24.
Часът е:
BG Milford Sound in New Zealand EN Milford Sound in New Zealand RU Milford Sound in New Zealand

ТУ-София, ИПФ-Сливен - "СТУДЕНТСКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ"

Добре дошли в страницата заявка за участие!
Име, Фамилия, Научно звание (степен), Месторабота:, Населеното място, Служебен адрес, тел., e-mail са задължителни!

Име:

Фамилия:

Научно звание, степен:

Месторабота:

Населено място:

Електронна поща/e-mail:

Тематични области: (имаш един избор)

Тема на доклада:

Ключови думи:

При изнасяне на доклада ще използвам:
шрайбпроектор мултимедия компютър

Участие в конференцията:
доклад презентация постер и др. задочно участие

 

Направи своята заявка за участие! Полъни полетата внимателно!

© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail