Днес е: 17. 06. 24.
Часът е:
RU Milford Sound in New Zealand BG Milford Sound in New Zealand EN Milford Sound in New Zealand

КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”


Конференция 2018 (06.09.-08.09., Каварна)

Просмотрите детали прошлых конференций:


© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail