Днес е: 23. 07. 24.
Часът е:
BG Milford Sound in New Zealand EN Milford Sound in New Zealand RU Milford Sound in New Zealand

ТУ-София, ИПФ-Сливен - КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"


Конференция 2018 (06.09.-08.09., Каварна)

Разгледайте информацията от миналите конференции:


© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail