КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"

Данните от регистрираните участници

Име
Фамилия
Научно звание
Месторабота
Населено място
Адрес, тел., ел.поща
Научно направление
Тема на доклада
Ключови думи
При изнасяне на доклада ще използвам
Участие в конференцията

© 2014 by SVETOSLAV SLAVKOV. Proudly created with www.nappq.com
LinkedIn © 2014 s.r.slavkov@gmail